KATEHEZE PO RAZREDIHDragi star&scaron;i in veroučenci, zaradi znanih okoli&scaron;čin bo nekaj časa nemogoče poučevati verouk v skupinah. Zaradi tega se ne bo ustavilo na&scaron;e življenje in tudi ne na&scaron;a rast. Pomembno je, da rastemo na vseh področjih in eno najpomembnej&scaron;ih je duhovno področje, kamor spada tudi spoznavanje na&scaron;e vere. Da boste v tem spoznavanju sledili programu, ki je predviden v na&scaron;em katehetskem načrtu, smo vam kateheti pripravili program po katerem delajte v času, ko se zaradi koronavirusa ne moremo srečati. Predelajte kateheze, ki so predvidene za posamezne tedne; naredite nalogo, kot je navedeno in tudi v bogoslužnih zvezkih odgovorite na vpra&scaron;anja, ki so zapisana pri posamezni nedelji ali prazniku. Doma ob teh praznikih oblikujte bogoslužje (pomoč za to in tudi različne možnosti, ki so vam na voljo, so objavljene na domači spletni strani na&scaron;e župnije). S svojim bogoslužjem se pridružujete Kristusovi daritvi, ki se &scaron;e vedno vsak dan ob utečenih urah obhaja pri oltarju v župnijski cerkvi ali, kadar je to predvideno, v podružni cerkvi. Želim vam blagoslov, zdravje in potrebne milosti, da boste resnice na&scaron;e vere z veseljem odkrivali, ob njih rasli in jih s svojim življenjem uresničevali. Če boste potrebovali dodatne informacije ali pojasnila, pi&scaron;ite na župnijski enaslov: zupnija.trata@amis.net. Bog naj vas živi in vas varuje! župnik Gregor VEROUK V VELIKEM TEDNU IN V VELIKONOČNEM ČASU KATEHEZE, KI JIH LAHKO UPORABITE V VELIKONOČNEM ČASU najdete jih na spodnjem delu strani, pod naslovom druga knjigahttps://zupnija-gorenja-vas.rkc.si/index.php/content/display/136<![CDATA[3. RAZRED]]><![CDATA[2. RAZRED]]><![CDATA[1. RAZRED]]><![CDATA[4. RAZRED]]><![CDATA[5. RAZRED]]><![CDATA[6. RAZRED]]><![CDATA[9. RAZRED]]><![CDATA[7. RAZRED]]><![CDATA[8. RAZRED]]>